27 Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, το αρχαιότερο επιστημονικό Σωματείο της χώρας μας, στα 92 συνεχή χρόνια της λειτουργίας της, έχει ως βασικό στόχο την, με υψηλά κριτήρια, ανάπτυξη και διεύρυνση της Μαθηματικής Παιδείας, της Μαθηματικής Επιστήμης και της Έρευνας και γενικότερα της Εκπαίδευσής μας.