ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΜΕ ΓΙΑ ΤΟ 30 ΣΥΝΕΔΡΙΟ, 8,9,10 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2013, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΜΕ ΓΙΑ ΤΟ 30 ΣΥΝΕΔΡΙΟ