Πρόγραμμα μαθημάτων Ε.Μ.Ε. 2013 - 2014

Από το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013 θα γίνονται μαθήματα στο κτίριο της
Ελληνικής  Μαθηματικής  Εταιρείας Πανεπιστημίου 34, Αθήνα, σε τέσσερις τάξεις ως εξής:

  • Για μαθητές Α΄ και Β'  τάξης Γυμνασίου, ώρα 09.10 – 10.30
  • Για  μαθητές Γ΄τάξης Γυμνασίου, ώρα 10.40 - 12.00
  • Για μαθητές Α΄τάξης  Λυκείου, ώρα 12.10 – 13.30
  • Για μαθητές Β΄και Γ΄τάξης Λυκείου, ώρα 13.40 - 15.00.

Τα μαθήματα είναι εισαγωγικά με βασικό στόχο την προετοιμασία των μαθητών που ενδιαφέρονται,
σε ύλη Ελληνικών και Διεθνών μαθηματικών διαγωνισμών, κυρίως σε τμήματα της ύλης που δεν
καλύπτονται επαρκώς από τη σχολική ύλη.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων έχει ως εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ
21 - 09-2013 09.10-10.30 Α και Β Γυμν.
10.40-12.00 Γ Γυμν.
Ε. Ζώτος Γεωμετρία
21-09-2013 12.10-13.30 Α Λύκ.
13.40-15.00 Β και Γ Λυκ.
Α. Φελλούρης Άλγεβρα
28-09-2013 09.10-10.30 Α και Β Γυμν.
10.40-12.00 Γ Γυμν.
Α. Βλάχου Άλγεβρα
28-09-2013 12.10-13.30 Α Λύκ.
13.40-15.00 Β και Γ Λυκ.
Ε. Ψύχας Γεωμετρία
5-10-2013 09.10-10.30 Α και Β Γυμν.
10.40-12.00 Γ Γυμν.
Π. Μπρέγιαννης Άλγεβρα-Συνδυαστική
5-10-2013 12.10-13.30 Α Λύκ.
13.40-15.00 Β και Γ Λυκ.
Σ. Μπραζιτίκος Θ. Αριθμών
12-10-2013 09.10-10.30 Α και Β Γυμν.
10.40-12.00 Γ Γυμν.
Σ. Μπραζιτίκος Θ. Αριθμών
12-10-2013 12.10-13.30 Α Λύκ.
13.40-15.00 Β και Γ Λυκ.
Ι. Τυρλής Άλγεβρα-Συνδυαστική
26-10-2013 09.10-10.30 Α και Β Γυμν.
10.40-12.00 Γ Γυμν.
Α. Βλάχου Γεωμετρία
26-10-2013 12.10-13.30 Α Λύκ.
13.40-15.00 Β και Γ Λυκ.
Ε. Ζώτος Γεωμετρία
2-11-2013 09.10-10.30 Α και Β Γυμν.
10.40-12.00 Γ Γυμν.
Ι. Τυρλής Συνδυαστική Γεωμετρία
2-11-2013 12.10-13.30 Α Λύκ.
13.40-15.00 Β και Γ Λυκ.
Ε. Ψύχας Γεωμετρία
23-11-2013 09.10-10.30 Α και Β Γυμν.
10.40-12.00 Γ Γυμν.
Ξ. Δημητρίου Άλγεβρα-Συνδυαστική
23-11-2013 12.10-13.30 Α Λύκ.
13.40-15.00 Β και Γ Λυκ.
Α. Φελλούρης Άλγεβρα
30-11-2013 09.10-10.30 Α και Β Γυμν.
10.40-12.00 Γ Γυμν.
Ε. Ζώτος Γεωμετρία
30-11-2013 12.10-13.30 Α Λύκ.
13.40-15.00 Β και Γ Λυκ.
Ε. Ψύχας

Άλγεβρα- Συνδυαστική
7-12-2013 09.10-10.30 Α και Β Γυμν.
10.40-12.00 Γ Γυμν.
Ι. Τυρλής Άλγεβρα-Συνδυαστική
7-12-2013 12.10-13.30 Α Λύκ.
13.40-15.00 Β και Γ Λυκ.
Α. Φελλούρης Άλγεβρα-Συνδυαστική
14-12-2013 09.10-10.30 Α και Β Γυμν.
10.40-12.00 Γ Γυμν.
Σ. Μπραζιτίκος Θ. Αριθμών
1412-2013 12.10-13.30 Α Λύκ.
13.40-15.00 Β και Γ Λυκ.
Π. Μπρέγιαννης Συνδυαστική
21-12-2013 09.10-10.30 Α και Β Γυμν.
10.40-12.00 Γ Γυμν.
Α. Βλάχου Άλγεβρα
21-12-2013 12.10-13.30 Α Λύκ.
13.40-15.00 Β και Γ Λυκ.
Π. Μπρέγιαννης
Γεωμετρία

Η επιτροπή διαγωνισμών.Παραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 1 επισκέπτης.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad