ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: Τρόποι εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Για όσους συνέδρους προτίθενται να παρακολουθήσουν το
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: Τρόποι εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

θερμώς συνίσταται να αναζητήσουν ειδικότερες πληροφορίες ΕΔΩ.