Δήλωση Συμμετοχής στο Συνέδριο

Δήλωση Συμμετοχής

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο είναι:

Για μέλη της Ε.Μ.Ε. 60€

Περιλαμβάνει:

* Πρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
* Βιβλίο Πρακτικών και CD
* Καφέδες
* Συμμετοχή στο επίσημο δείπνο του συνεδρίου
* Εκπτωτικά κουπόνια για βιβλία εκδοτικών οίκων

 

Για φοιτητές 25 €

Περιλαμβάνει:

* Πρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
* Βιβλίο Πρακτικών και CD
* Καφέδες
* Εκπτωτικά κουπόνια για βιβλία εκδοτικών οίκων

* Για συμμετοχή στο επίσημο δείπνο του συνεδρίου επιπλέον 15 ευρώ