Εργασίες

 

Η Επιστημονική Επιτροπή θα δέχεται εργασίες για κρίση
έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2011,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση info [at] hms [dot] gr

 

Τα πρακτικά του συνεδρίου θα εκδοθούν με ηλεκτρονική στοιχειοθεσία των κειμένων που θα υποβληθούν. Για την ομοιομορφία και καλή ποιότητα της έκδοσης, απαιτείται να τηρηθούν τα παρακάτω :

 

1. Η εκτύπωση θα είναι σε σελίδα Α4 με περιθώρια 4εκ. δεξιά και αριστερά, 5.3εκ. πάνω και κάτω. Το κείμενο θα είναι πλήρως στοιχισμένο εκτός του τίτλου και των στοιχείων του συγγραφέα που θα είναι στοιχισμένα στο κέντρο.

 

2. Η πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχει κατά σειρά :

 

  • Τον τίτλο της εργασίας, γραμμένο με γράμματα κεφαλαία μεγέθους 16.
  • Μια κενή γραμμή.
  • Το όνομα του συγγραφέα με πλήρη διεύθυνση και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με γράμματα μεγέθους 12.
  • Δύο κενές γραμμές.
  • Περίληψη της εργασίας (στα Ελληνικά), που δεν υπερβαίνει τις 15 γραμμές κειμένου, γραμμένη με γράμματα μεγέθους 12.
  • Θα ακολουθεί το κυρίως κείμενο, γραμμένο με γράμματα μεγέθους 12.

 

3. Στην τελευταία σελίδα της εργασίας, επισυνάπτεται (εφόσον είναι δυνατό) μια περίληψη της εργασίας σε κάποια διεθνή γλώσσα.

 

4. Η εργασία θα είναι γραμμένη σε επεξεργασία κειμένου Word for Windows. Οι γραμματοσειρές που θα χρησιμοποιηθούν να είναι Times New Roman Greek.

 

5. Φωτογραφίες, πίνακες, γραφικές παραστάσεις που έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο πρέπει να έχουν αποθηκευτεί και σε ξεχωριστά αρχεία.

 

Κάθε πρόταση θα πρέπει να τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά και να περιλαμβάνει περίληψη στην οποία να επεξηγεί :

  • το θεματικό άξονα με τον οποίο συνδέεται,
  • τους στόχους της
  • και την επιδίωξη της συμβολής της στις εργασίες του συνεδρίου.

 


ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Αθήνα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

11 – 12 – 13 Νοεμβρίου 2011

Τμήμα Μαθηματικών

Πανεπιστημίου Αθηνών

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου - Αθήνα

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία

Πανεπιστημίου 34

106 79 Αθήνα

Τηλ: 210 3616532 - 3617784

Fax: 210 3641025

e-mail: info [at] hms [dot] grΠαραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 0 επισκέπτες.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad