Στοιχειώδης Γραμμική Άλγεβρα

Μετάφραση του βιβλίου του J.R.Munkres.

Είδος Έκδοσης: 
Βιβλία
Μετάφραση του βιβλίου του J.R.Munkres.
Στοιχειώδης Γραμμική Άλγεβρα

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η λεπτομερειακή μελέτη των γραμμικών συστημάτων με k εξισώσεις και n αγνώστους. Αρχίζει με τη μελέτη των διανυσματικών χώρων, υποχώρων και γραμμική ανεξαρτησία των διανυσμάτων. Με τις έννοιες αυτές της Γραμμικής Άλγεβρας αποδεικνύονται προτάσεις για την επίλυση των γραμμικών συστημάτων και για τη διάσταση του συνόλου των λύσεων και τελειώνει με τη μελέτη των οριζουσών και τη σχέση τους με τα γραμμικά συστήματα. Ένα συμπληρωματικό εδάφιο αναφέρεται στη γραμμική ανεξαστησία των συναρτήσεων.

Οι γνώσεις του αναγνώστη δεν είναι αναγκαίο να είναι εκτεταμένες. Χρειάζεται να είναι εξοικειωμένος με τα διανύσματα αν θέλει να καταλάβει τις αντίστοιχες γεωμετρικές έννοιες από τους ορισμούς, και στο τελευταίο εδάφιο, υποθέτουμε κάποιες γνώσεις από τη Μαθηματική Ανάλυση.

Τιμή: 
15.00Ε
Μεταφραστές: 
Μαρουλάς Ι.


Παραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 25 επισκέπτες.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad