Μαθηματική Επιθεώρηση

Περιοδική Επιστημονική Έκδοση της Ε.Μ.Ε.Είδος Έκδοσης: 
Περιοδικές Εκδόσεις
Περιοδική Επιστημονική Έκδοση της Ε.Μ.Ε.
εξώφυλλο
Τιμή: 
10.00Ε
Συνδρομή: 
20.00Ε
Επιτροπή Περιοδικού: 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πρόεδρος
Σύψας Παναγιώτης, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Α’ Αντιπρόεδρος
Λάππας Διονύσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Β’ Αντιπρόεδρος
Αρβανιτογεώργος Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Επιστημονική Επιτροπή
Αγγελής Βασίλειος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ανούσης Μιχάλης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αραγεώργης Αριστείδης, Επίκουρος Καθηγητής, ΕΜΠ    
Βλάμος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο   
Έλληνας Δημοσθένης, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης
Καρκούλιας Γεώργιος, Επίτ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Κρητικός Εμμανουήλ, Λέκτορας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών   
Μπόλης Θεόδωρος, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Νικολουδάκης Μανόλης, Δρ Μαθηματικών, Σχολικός Σύμβουλος
Παπαγεωργίου Βασίλης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Παπαδάτος Νίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παπαντωνίου Βασίλης, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Παπασταυρίδης Σταύρος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πλατής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τσαμαδιάς Κωνσταντινος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Τσαπόγας Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τσάντας Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Φελλούρης Ανάργυρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΜΠ   
Φερεντίνος Σπύρος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Χρυσοβέργης Μιχάλης, Σχολικός Σύμβουλος, Δρ. Μαθηματικών

Οδηγίες Συγγραφέων: 

ΟΔΗΓΙΕΣ για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
στη Μαθηματική Επιθεώρηση

H Μαθηματική Επιθεώρηση εκδίδεται από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία δύο φορές το χρόνο.  Στο περιοδικό δημοσιεύονται επιστημονικές εργασίες από όλο το φάσμα των μαθηματικών (ανάλυση, άλγεβρα, γεωμετρία, πιθανότητες, στατιστική, ιστορία και φιλοσοφία των μαθηματικών) και με εφαρμογές σε άλλες επιστήμες όπως φυσική, οικονομικά, βιολογία, ιατρική, κ.ά.  Αποσκοπεί στην γενικότερη ενημέρωση της μαθηματικής κοινότητας για σύγχρονα θέματα μαθηματικών, αλλά και για παραδοσιακά θέματα με σύγχρονη οπτική.
Οι εργασίες μπορεί να είναι πρωτότυπες ή να είναι άρθρα επισκόπησης.  Ο προσανατολισμός των άρθρων είναι προς την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς αυτό να είναι πάντα αυστηρό. Ιδιαιτέρως προτρέπονται προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές για τη συγγραφή άρθρων βασισμένα σε διπλωματικές τους εργασίες. Η γλώσσα γραφής των άρθρων είναι η Ελληνική. 
  

Προκειμένου μία εργασία να τεθεί στη διαδικασία κρίσης, θα πρέπει να σταλεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση arvanito [at] math [dot] upatras [dot] gr με ένδειξη στο θέμα (subject) του ηλεκτρονικού μηνύματος ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ.
    Κάθε εργασία που εμπίπτει στους στόχους του περιοδικού, θα κριθεί από δύο κριτές. Σε περίπτωση διάστασης απόψεων, θα σταλεί και σε τρίτο κριτή.

Βασικές μορφολογικές προδιαγραφές εργασιών
    
    Οι εργασίες θα είναι γραμμένες σε επεξεργαστή κειμένου MS-Word for Windows (συνιστάται Word 2003 ή νεώτερη έκδοση) σε γραμματοσειρά Times New Roman και η  έκτασή τους δεν πρέπει να είναι λιγότερη των 8 σελίδων και μεγαλύτερη των 15 σελίδων, εκτός εάν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που θα αναπτύσσονται και θα κρίνονται για τη σκοπιμότητά τους από την Συντακτική Επιτροπή.  Εργασίες είναι δυνατόν να γραφούν και σε TeX/LaTeX με αποστολή του αρχείου σε μορφή PDF, το οποίο (σε περίπτωση αποδοχής της εργασίας) θα διαχειρίζεται κατά την εκτύπωση φωτογραφικά.
    Η κάθε σελίδα θα πρέπει να είναι μεγέθους Α4, να είναι δακτυλογραφημένη με διάστημα 1 γραμμής  και να έχει περιθώρια 4 εκ. δεξιά και αριστερά και 5.3 εκ. πάνω και κάτω.
    Η πρώτη ενότητα της πρώτης σελίδας της εργασίας περιέχει κατά σειρά τα εξής:
α)  Τον τίτλο της εργασίας, ο οποίος γράφεται με κεφαλαία γράμματα μεγέθους 16.
β) Το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα, το οποίο γράφεται με γράμματα μεγέθους 12.
γ) Μία ιδιότητα του συγγραφέα, (π.χ. Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών, κλπ) που γράφεται με γράμματα μεγέθους 12.
δ) Την ηλεκτρονική διεύθυνση του συγγραφέα, που γράφεται με γράμματα μεγέθους 12.   
    Μετά την πρώτη ενότητα  θα ακολουθεί μία "ΠΕΡΙΛΗΨΗ" της εργασίας στα ελληνικά και στο τέλος του άρθρου, πριν από τη βιβλιογραφία, θα ακολουθεί μία περίληψη ("ABSTRACT") στα αγγλικά. Οι περιλήψεις θα είναι πλήρως στοιχισμένες με γραμματοσειρά μεγέθους 12.
    Μετά την "ΠΕΡΙΛΗΨΗ" ακολουθεί το κυρίως κείμενο που θα είναι πλήρως στοιχισμένο με γραμματοσειρά μεγέθους 12. Οι υποσημειώσεις  θα γράφονται στο κάτω μέρος της ίδιας σελίδας με συνεχή αρίθμηση και με γραμματοσειρά μεγέθους 10. Τα σχήματα, τα διαγράμματα ή οι πίνακες που ενδεχομένως επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ο συγγραφέας, πρέπει να είναι περιορισμένα και σχεδιασμένα με ευκρίνεια.
    Η βιβλιογραφία, κατά αλφαβητική σειρά,  γράφεται με γραμματοσειρά μεγέθους 12 και παρατίθεται στο τέλους του άρθρου, σε δύο ενότητες, η πρώτη για τις ελληνόγλωσσες  και η δεύτερη για τις ξενόγλωσσες αναφορές (εάν μια από τις δύο ενότητες περιέχει ελάχιστες αναφορές είναι δυνατό να ακολουθηθεί ενιαία αναγραφή).  Κάθε στοιχείο της βιβλιογραφίας θα πρέπει να αντιστοιχεί σε παραπομπές που αναγράφονται στο κείμενο της εργασίας.
    Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να έχουν την ακόλουθη μορφή:
Για βιβλία:
Struik, D. (1982). Συνοπτική Ιστορία Μαθηματικών. Αθήνα: Ζαχαρόπουλος.
ή εναλλακτικά
D. Struik:  Συνοπτική Ιστορία Μαθηματικών, Εκδ. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1982.
Για περιοδικά:
Borel, A. and Hirzebruch, F. (1958). Characteristic classes and homogeneous spaces I, Amer. J. Math., 80, 458-538.
ή εναλλακτικά
A.Borel and F. Hirzebruch: Characteristic classes and homogeneous spaces I, Amer. J. Math. 80 (1958) 458-538.
Για συνέδρια:
Blum, W.  (1999, Νοέμβριος). Can an Integral  be more than a tool for Calculating Areas. Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, Λάρισα.
Για συλλογικούς τόμους:
Hilbert, D. (1964). On the infinitive. In P. Benacerraf & H. Putnam (Eds.), Philosophy of Mathematics: Selecetd Readings (pp. 134-151). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.Παραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 35 επισκέπτες.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad