Πρόγραμμα μαθημάτων προετοιμασίας 17/10/09 - 19/12/09

Τα μαθήματα θα γίνονται στο κεντρικό κτίριο της Ε.Μ.Ε., Πανεπιστημίου 34, σε 2 διαφορετικές τάξεις:

1. Μικρών (Γυμνάσιο, κυρίως Β και Γ Γυμνασίου). Θα διδαχθεί εισαγωγική Άλγεβρα (παραστάσεις-ταυτότητες-εξισώσεις κλπ.) και Ευκλείδεια Γεωμετρία.

2.Μεγάλων (Λύκειο). Θα διδαχθεί Άλγεβρα, Ευκλείδεια Γεωμετρία, Θεωρία Αριθμών και Συνδυαστική.

 

Τα μαθήματα είναι προσαρμοσμένα για προετοιμασία συμμετοχής σε μαθηματικούς διαγωνισμούς.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

 

Ημερομηνία

Μικροί

Μεγάλοι

Μάθημα

17 Οκτωβρίου

10.00 – 12.00
Ε. Ψύχας

12.00 – 14.00
Ε. Ψύχας

Γεωμετρία

24 Οκτωβρίου

10.00 – 12.00
Ε. Ζώτος

12.00 – 14.00
Ε. Ζώτος

Γεωμετρία

31 Οκτωβρίου

10.00 – 12.00
Α. Βλάχου

12.00 – 14.00
Α. Βλάχου

Άλγεβρα

7   Νοεμβρίου

10.00 – 12.00
Ι. Τυρλής

12.00 – 14.00
Ι. Τυρλής

Άλγεβρα

28 Νοεμβρίου

10.00 – 12.00
Α. Δούναβης

12.00 – 14.00
Α. Δούναβης

Θεωρία αριθμών

5 Δεκεμβρίου

10.00 – 12.00
Π. Πουλόπουλος

12.00 – 14.00
Π. Πουλόπουλος

Γεωμετρία

12 Δεκεμβρίου

10.00 – 12.00
Τ. Μτσεντλίτσε

12.00 – 14.00
Τ. Μτσεντλίτσε

Συνδυαστική

19 Δεκεμβρίου

10.00 – 12.00
Α. Φελλούρης

12.00 – 14.00
Α. Φελλούρης

Άλγεβρα