Συνέδρια - 36o Πανελλήνιο Συνέδριo Μαθηματικής Παιδείας

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΛΑΡΙΣΑ. 1-3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79   ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025e-mail : info [at] hms [dot] gr

www.hms.gr

 

Αθήνα, 3-9-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Το 2018 η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργάνωσε το 1ο Μαθητικό Μαθηματικό Συνέδριο, παράλληλα με το ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας. Η διοργάνωση του 1ου Μαθητικού Συνεδρίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία με την παρουσίαση πάνω από 60 εργασιών από ομάδες μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων από όλη την Ελλάδα.
     Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργανώνει και φέτος το 2ο Μαθητικό Μαθηματικό Συνέδριο και φιλοδοξεί αυτή τη χρονιά να προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερο αριθμό μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων να παρουσιάσουν τις εργασίες τους πάνω στα Μαθηματικά και τις εφαρμογές τους, στην ιστορία τους, στη σύνδεση των Μαθηματικών με άλλες επιστήμες, με την κοινωνία και τον πολιτισμό και τον ρόλο τους σε διάφορους τομείς της ζωής.

Το 2ο Μαθητικό Μαθηματικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί
στις 1-3 Νοεμβρίου 2019 στη Λάρισα παράλληλα με το
36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας.


     Οι εργασίες που θα σταλούν θα  πρέπει να έχουν εκπονηθεί στο Σχολείο τους κατά τη διάρκεια της φετινής ή της περυσινής χρονιάς με την καθοδήγηση του καθηγητή τους. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα προηγείται μια σύντομη παρουσίαση της ομάδας των μαθητών και  του θέματος της εργασίας από τον επιβλέποντα  καθηγητή και θα ακολουθεί η ανάπτυξη του θέματος από κάποιον/ους  από τους μαθητές της ομάδας. Η παρουσίαση μπορεί να γίνει με χρήση του προγράμματος PowerPoint και θα είναι συνολικής διάρκειας 20 λεπτών.
     Οι εργασίες (χωριστά περίληψη και πλήρες κείμενο) θα πρέπει να υποβληθούν στην ΕΜΕ:  info [at] hms [dot] gr με την ένδειξη για το Μαθηματικό Συνέδριο το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2019 από τον επιβλέποντα καθηγητή. Δεν θα περάσουν από κρίση, αρκεί η έγκρισή τους από τον επιβλέποντα καθηγητή. Οι περιλήψεις των εργασιών θα συγκεντρωθούν σε ειδικό φυλλάδιο το οποίο θα διανέμεται στους συμμετέχοντες στο μαθητικό συνέδριο με την εγγραφή τους. Μετά το Συνέδριο θα γίνει έκδοση των εργασιών σε ειδικό τόμο της ΕΜΕ. Η συμμετοχή στο συνέδριο έχει ένα μικρό κόστος, για την κάλυψη των οργανωτικών αναγκών, 5 ευρώ ανά μαθητή.

Θερμή παράκληση για την οργάνωση του προγράμματος να έχουμε μια πρώτη εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρουσίαση εργασίας μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Η περίληψη της εργασίας και το τελικό κείμενο θα σταλούν σε επεξεργάσιμη μορφή Word document  και θα πρέπει να ακολουθούν τις παρακάτω προδιαγραφές.

Περίληψη
Σελίδα Α4, μέχρι μία σελίδα
Γραμματοσειρά: Times New Roman Greek
Περιθώριο: 3 cm αριστερά και δεξιά και 4 cm στην πάνω και κάτω πλευρά.
Τίτλος εργασίας: Κεφαλαία 16 bold στο κέντρο
Μία κενή γραμμή
Ακολουθούν τα ονόματα μαθητών (12 bold)
Ακολουθεί το όνομα του επιβλέποντα καθηγητή (12 bold)
Δύο κενές γραμμές
Ακολουθεί η λέξη ΠΕΡΙΛΗΨΗ (14 bold στο κέντρο)
Ακολουθεί περίληψη με μονό διάστημα με γράμματα μεγέθους 12

Τελικό κείμενο εργασίας

Πρώτη σελίδα η περίληψη, όπως παραπάνω
Ακολουθεί στην επόμενη σελίδα το πλήρες κείμενο σε Times New Roman Greek με γράμματα μεγέθους 12, χωρίς αρίθμηση σελίδων.

Την αφίσσα του 1ου Μαθητικού Συνεδρίου δημιούργησε η κ. Γεωργία Καζούλλη και είναι προσφορά του παραρτήματος Δωδεκαννήσου.

 

     

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

     Ο Πρόεδρος                                                                               Ο Γενικός Γραμματέας
     Ανάργυρος Φελλούρης                                                              Παναγιώτης Δρούτσας
 Ομ. Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου       Καθηγητής Φροντιστηριακής ΕκπαίδευσηςΠαραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 16 επισκέπτες.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad