Παραρτήματα - Αργολίδα

Παράρτημα ΕΜΕ Αργολίδας, Ημερίδα Σάββατο 3-2-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ  3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ώρα 7:00 μ.μ.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

"Ο ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ"Η     ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ     ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Του Παραρτήματος  Ν. Αργολίδας της  Ε.Μ.Ε.