Συνέδρια - 34o Πανελλήνιο Συνέδριo Μαθηματικής Παιδείας

Απολογισμός 34ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας ΕΜΕ (Λευκάδα 3-5/11/2017)

 


 Απολογισμός 34ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας ΕΜΕ (Λευκάδα 3-5/11/2017)(new)