Συνέδρια - 33o Πανελλήνιο Συνέδριo Μαθηματικής Παιδείας

33o Πανελλήνιο Συνέδριo Μαθηματικής Παιδείας: «Μαθηματικά, Θεμέλιο της ανθρώπινης σκέψης»