Turkmenistan (Guest)
 
Leader
Ovezov Yusupguly 
Observer A
Annanyyazov Arslan  
Contestant
  •   Gayypov Didar    
  •   Gochmyradov Muhammetmyrat    
  •   Isayev Dovletgeldi    
  •   Jumayev Akgurban    
  •   Nurmyradov Dovlet    
  •   Yazlyyev Ahmet   

Back